ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (πρώην Σ.Ε.Κ ΧΑΝΙΩΝ)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Administrator

20 Αυγούστου 2020

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Home Δραστηριότητες

Εργ.Δραστ Γ´ Φυτ. Παραγ. & της Γ´Ανθοκ. & Αρχιτ .Τοπίου – Κάλυψη Μεταλλικού Θερμοκηπίου

Εργ.Δραστ Γ´ Φυτ. Παραγ. & της Γ´Ανθοκ. & Αρχιτ .Τοπίου – Κάλυψη Μεταλλικού Θερμοκηπίου

Την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν στα μαθήματα έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β´ και  Γ΄ τάξης  των ειδικοτήτων Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Φυτικής Παραγωγής του τομέα Γεωπονίας Τεχνολογίας  Τροφίμων και Διατροφής. Συγκεκριμένα, όλοι οι μαθητές με τη βοήθεια καθηγητών τους και εκπαιδευτικού εγκαταστάτη θερμοκηπίων, κάλυψαν το αμφικλινές, μεταλλικό θερμοκήπιο που υπάρχει στην αυλή  του σχολείου τους και στο εσωτερικό του τοποθέτησαν και καλλιεργούν σπορόφυτα τομάτας και αγγουριάς καθώς και μοσχεύματα καλλωπιστικών φυτών τα οποία παράγουν οι ίδιοι στο εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων Φυτική Παραγωγή, Ανθοκομία-Λαχανοκομία και Φυτά Κηποτεχνίας.

Οι μαθητές έτσι, αποκτούν  τις θεωρητικές αλλά και τις τεχνικές γνώσεις  που είναι απαραίτητες για την κατασκευή και τη λειτουργία μια θερμοκηπιακής  εγκατάστασης ή φυτωριακής εκμετάλλευσης  και  ετοιμάζονται κατάλληλα  ώστε να αποκτήσουν και να διατηρήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.