ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (πρώην Σ.Ε.Κ ΧΑΝΙΩΝ)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΤΟΜΕΙΣ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ε.Κ.

Ακολουθούν οι Τομείς και οι Ειδικότητες του Ε.Κ, καθώς επίσης και ο Οδηγός Σπουδών του ΕΠΑΛ