ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (πρώην Σ.Ε.Κ ΧΑΝΙΩΝ)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

  • στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και  12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα,
  • στη Β’ τάξη του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 20 ώρες μαθημάτων Τομέα και 10 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα.

Περισσότερα, εδώ:

Επιπλέον, μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων και τις Ειδικότητες του στο παρακάτω Οδηγό Σπουδών του ΕΠΑΛ  ,  στη σελίδα 109

Πλοίαρχος  Εμπορικού Ναυτικού

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  μπορεί να:

  • Είναι ο κυβερνήτης του πλοίου και ταυτόγχρονα ο αντιπρόσωπος του πλοιοκτήτη στο πλοίο.
  • Είναι ο υπεύθυνος για την ασφάλεια του πλοίου, του πληρώματος, του φορτίου και των επιβατών.
  • Χαράζει τη πορεία του πλοίου, κατευθύνει και οργανώνει την εργασία όλου του πληρώματος.
  • Φροντίζει για την τήρηση της τάξης, ενδιαφέρεται για την καταλληλόλητα και για την αποτελεσματική λειτουργία του πληρώματος…κ.α.

Μηχανικός  Εμπορικού Nαυτικού

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

  • Είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, για την καλή λειτουργία των μηχανών του πλοίου, καθώς και για τον υπολογισμό και την προμήθεια καυσίμων, νερού, λιπαντικών και ανταλλακτικών του πλοίου.
  • Εργάζεται κυρίως στο μηχανοστάσιο και ελέγχει τις εργασίες συντήρησης.
  • Φροντίζει για τις επιδιορθώσεις των μηχανών και των μηχανημάτων που απαιτούνται.
  • Συνεργάζεται με τον Πλοίαρχο και τη ναυτιλιακή εταιρεία.