ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (πρώην Σ.Ε.Κ ΧΑΝΙΩΝ)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Συνεργαζόμενα Σχολεία με το Ε.Κ Χανίων