ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (πρώην Σ.Ε.Κ ΧΑΝΙΩΝ)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Λίγα λόγια για το Ε.Κ Χανίων

Προφίλ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.) – πρώην Σ.Ε.Κ –  του Νομού Χανίων

 

Στόχος της δημιουργίας του ιστοτόπου αυτού είναι να δώσει πληροφορίες για το Ε.Κ. Χανίων ως προς  :

  • Τη Διάρθρωση του Ε.Κ Χανίων
  • Την Ισχύουσα Νομοθεσία για τα Ε.Κ
  • Τα Συνεργαζόμενα Σχολεία με το Ε.Κ Χανίων
  • Τους Τομείς που υπάρχουν σε κάθε Συνεργαζόμενο Σχολείο
  • Τις Ειδικότητες που λειτουργούν ανά σχολείο και ωράριο
  • Τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των αποφοίτων ανά Ειδικότητα
  • Την Επικοινωνία με το Ε.Κ Χανίων
  • Νέα και Ανακοινώσεις για τις Δράσεις των Τομέων του Ε.Κ Χανίων

 

Το Εργαστηριακό Κέντρο του Ν. Χανίων συνδέεται με Εργαστήρια Ειδικοτήτων των αντίστοιχων Τομέων , που υπάρχουν στα τέσσερα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ (1ο ΕΠΑΛ Χανίων,  2ο ΕΠΑΛ Χανίων,  ΕΠΑ.Λ Ακρωτηρίου και ΕΠΑ.Λ Ελ. Βενιζέλου, καθώς επίσης και στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ του Νομού Χανίων

Στις παραπάνω Εργαστήρια οργανώνονται και  διεξάγονται τα Εργαστηριακά Μαθήματα των Ειδικοτήτων των Τομέων.και λειτουργούν τμήματα Μαθητείας, ανάλογα με τη Ειδικότητα, του κάθε Τομέα

Για όλα αυτά τα παραπάνω, το Ε.Κ διαθέτει τους εργαστηριακούς χώρους, το κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισμό, τα αναλώσιμα που χρειάζεται κάθε εργαστήριο. Επιπλέον, οι Υπεύθυνοι Εργαστηρίων μεριμνούν για τη τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, καθώς και για τη συντήρηση του εξοπλισμού του κάθε Εργαστηρίου.

Σκοπός του Ε.Κ Χανίων, είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους μαθητές και τις μαθήτριες , με στόχο τη σταδιοδρομία τους στην αγορά εργασίας.

Οργανόγραμμα του Ε.Κ.

Δείτε το οργανόγραμμα του Ε.Κ Χανίων