ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (πρώην Σ.Ε.Κ ΧΑΝΙΩΝ)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., αφού επιλέξουν μία από τις 3 Ειδικότητες που παρέχει ο Τομέας, παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας.  …..

Περισσότερα για το Τομέα, αλλά και για τις Ειδικότητες του , εδώ

Επιπλέον, μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού  και τις Ειδικότητες του στο παρακάτω Οδηγό Σπουδών του ΕΠΑΛ  ,  στη σελίδα 92

Τεχνικός  Ηλεκτρολογικών  Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

  • Σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα: φωτισμού, συσκευών, γειώσεων, τηλεφώνου, θυροτηλεφώνου, TV, πυρανίχνευσης, συναγερμού, δικτύων H/Y, αλεξικέραυνων, θέρμανσης, ανελκυστήρων, πινάκων κίνησης και φωτισμού, αυτοματισμών κίνησης (συμβατικών ή με PLC).
  • Μετράει και να ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης και συσκευών.
  • Συντηρεί, εντοπίζει και επισκευάζει βλάβες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  και μηχανών.
  • Βελτιώνει και εκσυγχρονίζει την εγκατάσταση με σύγχρονη τεχνολογία.

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων,  Εγκαταστάσεων Δικτύων και Επικοινωνιών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  μπορεί να :

  • Επιλέγει τα κατάλληλα δομικά στοιχεία για τη συναρμολόγηση ενός Η/Υ και
  • Συναρμολογεί τα μέρη του Η/Υ.
  • Εκτελεί τη διαδικασία εγκατάστασης (SET-UP) των μερών του Η/Υ.
  • Εγκαθιστά το λειτουργικό σύστημα.
  • Κατανοεί και εκτελεί με ακρίβεια τις οδηγίες του κατασκευαστή ή προϊσταμένου του για την τοποθέτηση των απαραίτητων υλικών.