ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (πρώην Σ.Ε.Κ ΧΑΝΙΩΝ)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Administrator

20 Αυγούστου 2020

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Home Δραστηριότητες

Εργ.Δραστηριότητα Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος – Εφαρμογή καλλιεργητικών τεχνικών

Εργ.Δραστηριότητα Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος – Εφαρμογή καλλιεργητικών τεχνικών

Οι μαθητές της Β΄ Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος , στα πλαίσια των Εργαστήριων του μαθήματος Φυτική Παραγωγή , με τη βοήθεια των καθηγητών τους μαθαίνουν:
• να αναγνωρίζουν τα γεωργικά εργαλεία και τη χρήση τους,
• να εφαρμόζουν απλές και πρακτικές καλλιεργητικές τεχνικές ώστε να προετοιμάσουν το χωράφι για τη μεταφύτευση των λαχανικών
• να αποκτούν την ικανότητα εφαρμογής μιας πρακτικής μεθόδου καλλιέργειας , αφού τα κηπευτικά αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της Μεσογειακής Διατροφής.