ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (πρώην Σ.Ε.Κ ΧΑΝΙΩΝ)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Administrator

20 Αυγούστου 2020

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Home Δραστηριότητες

Εργ. Δραστηριότητα Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων & Ποτών – Παρασκευή γλυκό πορτοκάλι

Εργ. Δραστηριότητα Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων & Ποτών – Παρασκευή γλυκό πορτοκάλι

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β´ και  Γ΄ τάξης  της ειδικότητας  Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών, του τομέα Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, εφαρμόζουν στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν στα μαθήματα  Επεξεργασία Μεταποίηση Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και Μηχανολογικός Εξοπλισμός Γεωργικών Βιομηχανιών. Χρησιμοποιήθηκαν πλαστικά δοχεία, κατσαρόλες, ηλεκτρική κουζίνα .