ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (πρώην Σ.Ε.Κ ΧΑΝΙΩΝ)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Administrator

20 Αυγούστου 2020

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Home Δραστηριότητες

Εργ.Δραστηριότητα Β’ Γεωπονίας – Επίδραση της όξινη βροχής στους σπόρους

Εργ.Δραστηριότητα Β’ Γεωπονίας – Επίδραση της όξινη βροχής στους σπόρους

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ τάξης  στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Περιβάλλον και Γεωργία πραγματοποίησαν πείραμα σχετικά με την επίδραση της όξινης βροχής στη φυτρωτική ικανότητα των σπόρων.
Χρησιμοποίησαν  τριβλία  μέσα στα οποία τοποθέτησαν διηθητικό χαρτί και πάνω τους τοποθέτησαν σπόρους φακής.
Παρασκεύασαν  αραιό διάλυμα θειικού οξέως pH=4,5 και στη συνέχεια πότιζαν κάθε δύο μέρες ως εξής: τον «μάρτυρα»  με  απεσταγμένο νερό ενώ τα άλλα τριβλία με  την «όξινη βροχή».
Παρατηρήθηκε ότι  οι σπόροι που ποτίστηκαν με κανονικό νερό άρχισαν να φυτρώνουν έπειτα από 2 ήμερες ενώ οι σπόροι που ποτίζονταν με την «όξινη βροχή» δεν φύτρωσαν ποτέ.