ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (πρώην Σ.Ε.Κ ΧΑΝΙΩΝ)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Administrator

20 Αυγούστου 2020

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Home Δραστηριότητες

Εργαστ. Δραστηριότητα Βοηθών Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων – Λήψη τριχοειδικού αίματος – Μικροαιματοκρίτης

Εργαστ. Δραστηριότητα Βοηθών Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων – Λήψη τριχοειδικού αίματος – Μικροαιματοκρίτης

Τριχοειδικό αίμα λαμβάνεται στους ενήλικες με παρακέντηση της ράγας ενός δακτύλου ή από το λοβό του αυτιού. Στα βρέφη και τα παιδιά λαμβάνεται από το μεγάλο δάκτυλο του ποδιού ή την πτέρνα. Αιματοκρίτης είναι η εκατοστιαία αναλογία των ερυθρών αιμοσφαιρίων προς το συνολικό όγκου του αίματος ,φυσιολογικές τιμές αιματοκρίτη: Νεογνά (43-63%), Παιδιά (30-44%), Άνδρες (40-54%),
Γυναίκες (38-47%).

ΥΛΙΚΑ

 • Ειδικά μικρά νυστέρια μίας χρήσεως
 • Οινόπνευμα ή άλλο κατάλληλο αντισηπτικό
 • Τολύπια βαμβακιού
 • Τριχοειδή σωληνάρια η παρινισμένα ή όχι
 • Πλαστελίνη
 • Μικροφυγόκεντρος
 • Κλίμακα μέτρησης μικροαιματοκρίτη

ΤΕΧΝΙΚΗ

 1. Επιλογή της θέσεως, που θα γίνει η παρακέντηση και εντοπισμός του ακριβούς σημείου της.
 2. Τοπικός καθαρισμός της περιοχής με οινόπνευμα
 3. Παρακέντηση με αποστειρωμένο μικρό νυστέρι μίας χρήσεως
 4. Απόρριψη της πρώτης σταγόνας αίματος (σκούπισμα με στεγνό τολύπιο βαμβακιού)
 5. Γέμισμα του τριχοειδές σωληναρίου κατά τα 2/3 του μήκους του
 6. Κρατάμε το ένα άκρο του σωληναρίου με τον δείκτη μας και το άλλο άκρο το βυθίζουμε σε πλαστελίνη.
 7. Στο τέλος της λήψεως εφαρμόζουμε στο σημείο που παρακεντήσαμε τολύπιο βαμβακιού μέχρι να σταματήσει η μικροαιμοραγία.
 8. Τοποθετούμε τον σωλήνα του μικροαιματοκρίτη στους υποδοχείς της ειδικής φυγοκέντρου και το φυγοκεντρούμε επί 5 λεπτά στις 12.500-15.000 rpm.
 9. Ανάγνωση του αποτελέσματος (της στιβάδας των ερυθροκυττάρων) στην ειδική κλίμακα.